FAQ’S

Algemene voorwaarden

1: Stroomvoorziening
Stroomvoorziening dient te zijn 1x380v 63 ampére Ceeform 5-polig en geleverd te worden door contractant 2.

2: Parkeren
Contractant 2 dient voor parkeergelegenheid zorg te dragen. Vergunningen c.q. ontheffingen voor de vrachtwagen dienen verzorgd te worden door contractant 2. Eventuele parkeergelden komen altijd voor de rekening van contractant 2. Contractant 2 dient rekening te houden met de toegankelijkheid tot de locatie en het laden/lossen van de vrachtwagen.
De vrachtwagen zal op buitenlocaties vlakbij of bij de skibaan moeten blijven. Dit zo dat deze kan dienen als rust en opwarm ruimte voor leraren. Dit zal in de vergunning opgenomen moeten worden

3: Op en afbouwen van de skibaan en toegankelijkheid
De skibaan zal op een verharde ondergrond te komen staan, stenen, beton of asvalt, dit om de skibaan goed af te kunnen stempelen, op gras of grevel zal de skibaan weg zakken. De opbouwcrew dient minimaal 2,1/5 uur voor de activiteiten ongehinderd toegang te krijgen tot de locatie. Indien bij het aanrijden onverharde wegen, te smalle straten of ander hindernissen voorkomen dient de opdrachtgever hier vooraf melding van te maken bij het sluiten van de overeenkomst. Het niet kunnen aanrijden of wegrijden van de locatie wordt gezien als een hindernis. Na afloop dient de crew na opruiming te kunnen vertrekken. Wachturen worden hierna in rekening gebracht als er geen doorgang is tot vertrek.
Voor elk wachtuur geldt een tarief van € 100, – . Elk deel van een uur wordt als één uur berekend.

4: Verblijfskosten
Contractant 2 is verantwoordelijk voor de verblijfskosten. Eventuele overnachtingkosten zullen in overleg met contractant 2 voor 50% in rekening worden gebracht.

5: Aansprakelijkheid
Contractant 2 is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur die toegebracht wordt door derden voor, tijdens en na het evenement. Contractant 1 is niet aansprakelijk voor ongevallen ontstaan door activiteiten op de skibaan. Betreding van de skibaan geschiedt geheel op eigen risico. Contractant 1 is aansprakelijk als er door mechanische fouten ongevallen ontstaan.

6: Verzekering
Contractant 1 verklaard voldoende verzekerd te zijn voor de aansprakelijkheid van de mobiele skibaan.
Contractant 2 moet zorg dragen voldoende verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid, voor evt. ongevallen bezoekers en leraren.

7: Personeel
Contractant 1 zorgt dat er bevoegd personeel met kennis bij de baan aanwezig is. Lessen moeten altijd verzorgt worden door een bevoegde, erkende en gediplomeerde organisatie, die hiervoor verzekerd zijn en zorg dragen voor de aansprakelijkheid.

8: Reclame
Contractant 1 biedt meerdere reclame mogelijkheden op en rond de mobiele skibaan. In overleg kan contractant 2 hiervan gebruik maken. Het is niet mogelijk om eigen reclamedragers, die afwijken van de geboden mogelijkheden, op of aan de skibaan te bevestigen.

9: Transportkosten
De transportkosten zit voor de eerste dag in de prijs van de trailer, op vervolg dagen word de dagprijs van de vrachtwagen huur doorbelast.
Km vergoeding is 100km vrij daarna word er 1,25 euro in rekening gebracht per km.

10: Beveiliging op locatie
Contractant 2 zal zorg moeten dragen voor een veilige werk situatie op de locatie van het evenement.
Als de skibaan meerdere dagen op één locatie staat zal er voor de nachten permanente bewaking geregeld moeten worden. Eventueel kan contractant 1 dit regelen tegen een meerprijs.

11: Annulering
Bij annulering door Contractant 2 heeft Contract 1 recht op de volledige overeengekomen totaalprijs, dan wel op een percentage hiervan:
– Annulering binnen 72 uur voorafgaand aan de afgesproken verhuur datum/tijdstip 100% van de totaalprijs
– Annulering vanaf 72 uur tot 30 dagen voorafgaand aan de afgesproken verhuur datum/tijdstip 50% van de totaalprijs
– Annulering vanaf een maand of langer voorafgaand aan de afgesproken verhuur datum/tijdstip 25% van de totaalprijs

Reclame

Skibaan on Tour biedt meerdere reclame mogelijkheden op en rond de mobiele skibaan. In overleg kan u hiervan gebruik maken. Het zijn 4 vakken van 160×60 cm op de achterzijde van de baan en een beeldscherm aan de achterzijde waarop we JPG files laten zien van sponsoren en bedrijven die de skibaan inhuren. Het is niet mogelijk om eigen reclamedragers, die afwijken van de gebode mogelijkheden, op of aan de skibaan te bevestigen of delen af te plakken van Skibaan On Tour.

Oppervlakte trailer

Klik hier om de PDF te downloaden met de oppervlakte van de trailer

Veiligheid trailer

Klik hier om de PDF te downloaden met betrekking tot veiligheid

Als u vragen of opmerkingen heeft aangaande technische zaken dan kunt u contact opnemen met ons technisch manager via info@skibaanontour.nl